De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

De ISO 9001-norm is één van de documenten van de ISO 9000-“familie” van ISO. Het is niet de bedoeling van deze norm om uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Hoewel ISO 9001 en de certificering ervan ook nog weleens worden geassocieerd met onnodige bureaucratie is dit de norm zelf niet te verwijten. Veelal wordt de onnodige bureaucratie gecreëerd door organisaties zelf, die vaak nog in de veronderstelling zijn dat het opstellen van procedures en voorschriften leidt tot meer kwaliteit.

Daarnaast is er de mogelijkheid om normeisen uit te sluiten, voor zover deze geen invloed hebben op het voldoen aan de eisen van de klant en zich beperken tot eisen uit hoofdstuk zeven.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

  • zeg wat je doet
  • doe wat je zegt
  • bewijs het

Vanaf 1998 is Verstijlen Hekwerken ISO 9001 gecertificeerd.

Dit kwaliteitssysteem passen wij toe op het ontwerpen, produceren, en monteren van onze hekwerken en andere werken.

Jaarlijks wordt er door een externe organisatie gecontroleerd of de zaken op een juiste manier beheerd worden.

Voor u als klant houdt dit in dat wij doen wat we beloven, en mocht er toch een klacht ontstaan, dan lossen wij deze in de eerste plaats op. Ook kunnen wij door technische constructiedossiers zien waar de fout is ontstaan en vaak wat de oorzaak hiervan was. Hier kunnen we natuurlijk weer op sturen zodat deze fout in de toekomst niet herhaald wordt.

Meer informatie over ISO 9001:2008 kunt u vinden op:

www.lrqa.nl/normen/4305-iso-9001.aspx